سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پلان سازه و پلان تاسیسات

پلان سازه و پلان تاسیسات 

نقشه های سازه ای یا محاسباتی پلان هایی هستند که پس ازاین که پلان معماری در فاز 1 ترسیم شد، در فاز 2 باید پلان سازه تهیه شود. این پلان سازه جزئیات ساخت و نحوه ی اجرای سازه را به مهندسان نشان می دهد ، نظارت های ساخت بر اساس پلان سازه صورت می پذیرد.

 

 مهم ترین پلان های سازه ای به شرح زیر می باشند:

 • نقشه های اسکلت ساختمان
 • پی و ستون ها
 • دیوارهای برشی و باربر
 • نقشه های تیرریزی
پلان سازه و پلان تاسیسات

پلان سازه و پلان تاسیسات

پلان فونداسیون چیست؟

در پلان فنداسیون موقعیت پی ها در زمین، ابعاد، تعداد و نوع آن ها تعیین می گرددو برای مهندسین مشخص میگردد.

پلان تیرریزی چیست؟

در  این پلان به  ابعاد تیرها، محل قرارگیری و نحوه اجرای آن ها در سقف هر طبقه  پرداخته و مشخص میشود و نکته مهم این است که هر طبقه از ساختمان با توجه به شکل سقف خود می تواند یک پلان تیرریزی مجزا داشته باشد.

پلان آکس بندی و ستون گذاری چیست؟

در این پلان ابعاد و مکان قرارگیری ستون ها و محورهای آن ها نشان داده میشود. در ترسیم این پلان تمام جزئیات مربوط به ستون ها و موقعیت نبشی ها باید تعیین شوند تا بتوان مقاطع ستون ها و نمادها را نیز رسم کرد.

پلان سازه و پلان تاسیسات

پلان سازه و پلان تاسیسات

پلان های تاسیساتی چیست؟

پلان تاسیساتی شامل دو نوع نقشه  است

 • تاسیسات مکانیکی
 • نقشه ی تاسیسات

پلان تاسیسات مکانیکی شامل نقشه های زیر می باشد:

 • کلیه ی نقشه های هدایت آب و فاضلاب
 • تهویه

این نقشه ها شامل موارد زیر می شود:

 • لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی
 • لوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع
 • شبکه آب باران و فاضلاب
 • کانال های تهویه یا کولر
 • لوله کشی موتور خانه

نقشه های تاسیسات شامل تاسیسات برقی می باشد که مسیر و مشخصات کلیه سیم کشی ها از جمله برق ، تلفن و آنتن مشخص میگردد.

منبع : decomari